Verbum Mundo

Welkom bij Verbum Mundo, de site met ANBI gegevens die van toepassing zijn op de Stichting Uitgevers Maatschappij Eilanden Nieuws.

Doelstelling

Doelstelling

 1. De stichting heeft als doel:

a. het bevorderen van de verspreiding van de Bijbelse boodschap via lokale en regionale media in binnen- en buitenland;

b. het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de besloten  vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Uitgevers Maatschappij Eilanden Nieuws, gevestigd te Middelharnis, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 23008413, hierna te noemen: ‘de vennootschap’;

c. het beheren van de onder b bedoelde aandelen en het uitoefenen van de financiële rechten verbonden aan deze aandelen;

d. het gebruikmaken van het vergaderrecht en het uitoefenen van alle andere rechten verbonden aan de onder a bedoelde aandelen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Gegevens

Stichting Uitgevers Maatschappij Eilanden Nieuws

 

RSIN/Fiscaal nr: 857010736
KvK nummer: 67469477
Adres: Oosthavendijk 46
Postcode: 3241 LK
Plaats: Middelharnis
Contactpersoon: A. Human

Bestuur

Voorzitter: J.M. van Spronsen
Secretaris: A. Human
Penningmeester: M.D. Struijk

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding

Contact